НОВАТА ПЕТА КНИГА
от поредицата Тракийското писмо декодирано:

МИСТЕРИИТЕ НА САМОТРАКИ И РУНИЧЕСКАТА КНИГА НА ТАЙНИТЕ

След разчитането на йероглифите–идеограми на Тракийското Писмо, най-после и древните рунически знаци в Тракия са вече разчетени чрез „метода Гайд” през по-късния им еквивалент в келтската (галска) писменост на друидите, наречена от тях „огам” или Дървесна писменост. С помощта на тази аналогова писменост са декодирани посланията от Ситовския надпис, Кременския надпис и множество надписи, запазени върху мегалити като Харман кая, Бузовград и др.

Тракийското Писмо Декодирано 5

Всички книги от поредицата Тракийското писмо декодирано:

 • 0 out of 5

  Тракийското Писмо Декодирано – V

  0 out of 5
  17.00 лв.

  Мистериите на Самотраки и Руническата Книга на Тайните

   

  От страниците на Книгата в ръцете ви, ще изгрее пред вас най-древното Законодателство на патриарха Орфей, написано със Свещени Руни върху скрижали на библиотека (библия) от най-древни артефакти – същите знаци, с които по-късно са изписани Моисеевите заповеди, а друидите законотворци са управлявали келтското общество. Чрез системата на руническите знаци на “Рибеното Писмо” от остров Самотраки ще проникнете в Мистериите на Орфическата школа.

   

  Ще научите за Тайните Слова на Сила от Книгата на Тот, които дават власт над “…небето горе и небето долу, и земята също…, …да възвърнеш истинската си форма и да виждаш… божествените както са…”. Ще разберете за писаното от Божия пръст, чието до косване освобождава, изцелява и въвежда в Царството на безсмъртните.

   

  Ще се срещнете с Кабирите (“бития-сътворяващите”) – великите Хероси, (светиите – конници), които лидери на избраното човечество, следват Божествения Глас, пишещ чрез стихии световните събития в природата и обществото…

 • 0 out of 5

  Тракийското Писмо Декодирано – IV

  0 out of 5
  17.00 лв.

  Тракийската Библия Бесика – Разкрита

   

  Разкрита е древната тракийска Библия Бесика, която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги.

   

  Данните от изследванията оповестени в тази книга показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език, и доказват неопровержимо, че днес българите говорят и пишат на модерен тракийски език. Към книгата е приложен (за първи път в историята!) Уникален Речник, със секция от над 500 древно-тракийски думи, които са останали идентични, или синонимни в съвременния български език.

   

  Всички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика установяват без противоречие, че съвременната българска Кирилска азбука е модернизиран вариант на по-старата предхождаща я тракийска Бохарска азбука, което означава, че и до днес българите пишат със същата свещена Тракийска Азбука на своите предци.

   

  Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни исторически периоди някои от многобройните им племена са се преселвали в различни посоки на своята диаспoра, в други са се завръщали отново в Прародината си тук на Балканите, където са се сливали отново с основното автохтонно ядро на народа си, и са възраждали държавата си, за да пребъде България навеки.

 • 0 out of 5

  Тракийското Писмо Декодирано – III

  0 out of 5
  17.00 лв.

  Тракийската Книга на Мъртвите

   

  Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125, и др. от “Египетската Книга на Мъртвите”, предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет.

   

  Династиите Хиксос управлявали Египет за повече от 1600 години (между 3100 г. пр.н.ера и 1500 г. пр.н.ера) се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ.

   

  Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на “Книгата на Мъртвите”, записан на Бохарския тракийски диалект.

   

  Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст – извадка от глава 58 на “Книгата на Мъртвите”, записана също на Бохарския тракийски диалект.

   

  Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки.

   

  Те също имат своите аналози в “Книгата на Мъртвите” (гл.77).

 • 0 out of 5

  Тракийското Писмо Декодирано – II

  0 out of 5
  17.00 лв.

  Кивотът на Орфеевия Завет – ОТКРИТ!

   

  В Градешница, България е намерен 7000 годишният Кивот на Орфеевия (Орфически) Завет с Първата Заветна Плоча!

   

  В Енеолитна Градешница в Тракия е открит Орфеевият Кивот с Първата Плоча на Орфеевия (Орфическия) Завет – Оброчната Плоча от Градешница.

   

  В Енеолитна Тартария в Тракия е намерена Втората Плоча на Орфическия Завет – Амулетната Плоча от Тартария.

   

  В Енеолитно Караново в Тракия е намерена Третата Плоча на Орфическия Завет Сакралната Плоча (Печат) от Караново.

   

  В Енеолитна Градешница в Тракия са открити многобройни артефакти в потвърждение и разяснение на текстовете написани върху Трите Плочи на Завета. Но това не е Мойсеевият Завет между Бога и Еврейския народ, а Орфеевият Завет между Бога и народа на Тракия, който е първият и най-древен Завет между Бога и Неговия Народ записан в световната история!

 • 0 out of 5

  Тракийското Писмо Декодирано – I

  0 out of 5
  11.00 лв.

  Най-древната писменост в света!

   

  Toвa не е пoредният “опит зa декoдирaне” нa Плoчиците oт Грaдешницa (5 xилядoлетие пр.н.ерa) и Кaрaнoвo (4 xилядoлетие пр.н.ерa). Зa рaзликa oт вcички предшеcтвaщи “дoгaдки”, “oпити”, “тълкувaния” и рaзни предcтaвени предпoлoжения oтнocнo пиcмените знaци върxу плoчиците вече цели някoлкo деcетилетия, тaзи книгa, кoятo е в ръцете ви, е нaучен труд, кoйтo дaвa ПЪЛHOTO И OКOHЧАTЕЛHO HАУЧHO ДЕКOДИPАHЕ нa вcеки един пиcмен знaк върxу плoчиците, и резултaтът е безпрецедентен и cензaциoнен!

   

  За дисциплини като Балканистиката и Тракологията се оказват особено важни някои от декодираните думи в текста, които споменават името “Тракия” и “Територия на Тракия” преди около 7 хиляди години (в плочката от Градешница), както и свидетелството за развити тракийски орфически концепции преди около 6 хиляди години (в плочката от Караново).

   

  Нещо повече – от това че и на двете плочки – тази от Градешница (5 xилядoлетие пр.н.ерa) и Кaрaнoвo (4 xилядoлетие пр.н.ерa) е използвана една и съща писменост, следва че този тип тракийски пиктографски скрипт е бил в употреба поне за около хиляда години (между пето и четвърто хилядолетие пр.н.ера), а вероятно и за по-дълго, и не е изключено и много други считани досега за “декоративни” артефакти от този или последващите го периоди, да се окажат носители на същата писменост, която е най-старата намерена в Европа и в света (предшестваща тази на Шумер и Египет с около две хилядолетия!!!)

Нашите книги:

Към Bogari TV
Затваряне

Кошница

Нямате артикули в кошницата