Руни на Силата

Нашите предци  са извършвали древните мистерии на Живота, тайнствата на Благословението и Благоденствието в своите обреди пред домашните си олтари. Обреди за изцеление и съхранение, за победа над силите на злобата. На своите свети празници освещавали и прогонвали, отваряли и запечатвали, приемали и изпращали…

 

А когато били далече от дома или във време на война, в невъзможност да участват в родовите и семейни свети традиции, те носели със себе си късче от света на Свещеното, от „горната земя” на светите си предци…

 

Понеже познавали Силата на Древната Реч, Езика на Знаменията, писани като обредни действия, те били научени Свише да запечатват в образен език всичко, което се случвало на светите им тържества. На шевици, върху съдове и премени изписвали с древни руни и идеограми случващото се на празничните мистерии. За да ги четат човеци мъдри, ангели и бесове, и така да разпознават по знаците-белези всички и всичко, което принадлежи на Божествения Стопанин, за да слушат Словото, което им заповядва…

 

Така тези Божески знаци замествали случващото се на самите Мистерийни тържества, за да могат носещите ги да получат благословенията и защитите им и когато не участват пряко в тях. Така от дистанцията на време и пространство да приемат от Тайнствата, извършвани на тях…

 

Като последователи на същата древна традиция, ние ви предоставяме възможността да се снабдите с плочки, върху които са изписани с древни руни и идеограми– обещания и заклинателни молитви, извършвани по време на  Св.празници. Така всеки от вас може да участва в благословенията, дори когато е пропуснал да извърши светите ритуали в дома си, като се снабди със светите образи и руни, които невидимите сили разпознават като тъждествени–проекции на извършените тайнства… Защото чиновете на служебните духове четат еднакво както тайно-извършителните действия от Св.празници, така и съответстващите им  формули, изобразени върху плочки с йероглифни знаци в комбинация с рунически скрипт…

 

(Идеограмните знаци–пиктограми, както и руните/оугом/, са използвани от най-дълбока древност в Свещената духовна практика, като и до днес са запазени техни образци–артефакти, които се съхраняват в историческите и археологическите музеи. Върху глинени и метални съдове, плочки, печати и др. предмети от неолита, енеолита и по-късните епохи и античността, Словото на Божествените писари е изобразено в йероглифи и изписано в свещени руни. Като скрижали на Божествените закони, заповедите  и заклинателните молитви са изсичани също и върху скали и на мегалитни светилища (някои от тях запазени и до днес, все още неунищожени от противниците на Българското духовно наследство). Повече за Свещеното Писмо на най-древната човешка цивилизация по нашите земи можете да прочетете в  книгите от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано

Руни на Сила :

 • Глинена Плочка 9

  10.00 лв.

  Горната глинена фигура изобразява светите ни предци пазители на Вечния Завет и Неговите закони, заповеди, заявления, повеления, правила и съдби. Призовава тяхната прошка, застъпничество пред Всевишния и ангелска закрила във всяка област на човешкото житие, но и изисква сърдечното (ако не присъствено, то поне умозрително) съпричастие със светите празници, церемонии  и шествия и участие в светите благодарствени дарове и приноси. Молитвените заклинателни формули, издълбани върху нея, са свети заповеди към невидими сили и човеци, изпълняващи благите обещания към вярното на Завета потомство.

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът  участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена Плочка 8

  10.00 лв.

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни –НЕ КРАДИ , НЕ МАМИ, НЕ ЛЪЖИ.   Това е заклинателна молитва, запрещаваща (забраняваща) на демоничните сили на измамата, лъжата и кражбата (и техните човешки марионетки), да подвеждат, мамят и ограбват нейния  притежател или обитателите на дома, в който е поставена. Но същевременно е и заповед към човека, които я носи или живеещите в пространството ѝ – от своя страна също да не подвежда съзнателно, да не мами или ограбва другиго…

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 7

  10.00 лв.

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни – НЕ ПРИЧИНЯВАЙ БОЛКА, СТРАДАНИЕ; НЕ НАРАНЯВАЙ, НЕ ЗАДУШАВАЙ.  Това е заклинателна молитва, запрещаваща (забраняваща) на зловредни, болестотворни  и насилствени сили (и техните марионетки), да повреждат нейния притежател или обитателите на дома,  в който е поставена (било телесно, било психично). Но същевременно е и заповед към човека, който я носи или живеещите в пространството ѝ – от своя страна също да не нараняват, причиняват болка и страдание. Да не прилагат към никого нито телесно и физическо, нито душевно (психическо) насилие…

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 6

  10.00 лв.

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни–НЕ УБИВАЙ. Това е заклинателна молитвена формула, запрещаваща (забраняваща) на смъртоносни сили (и техните марионетки) да повреждат нейния притежател или обитателите на дома, в който е поставена. Но същевременно е и заповед към човека, който я носи или живеещите в пространството ѝ – да не убива, нито телесно, нито в помислите си…

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът  участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 5

  10.00 лв.

  Горната плочка съдържа идеограм (пиктограм), който се чете ЛОЗНИЦА (Божествена), а на гърба на плочката е изписано глаголстващото (действеното) слово на руническия оугом (руните на Силата). Изобразява Знамение от обредните тайнства на светия празник на Божествената Лозница и Истинната Любов.

   

  Нейната заклинателна молитва възсъединява притежателя ѝ (или обитателите на дома, в който е поставена) с Божието Битието – Източник на Живота и Любовта, приобщава го към живителните сокове на Божествената Субстанция с(Същност). Предизвиква любов и въвежда притежателя ѝ в света на Любовта, но и изисква от него да Я следва. Призовава ангелска закрила над семейството и любимите хора, но и следване на Божествената Правда и Истина, законите на Любовта и Милостта, милосърдие и любезност към бащи, майки, сестри и братя и всички други от избраното човечество, в които се изобразява Лицето на винаги Другия– Всеприсъстващия, ВездеСъщностен  Създател на всичко и всички. Заповядва на силите в природата на мирозданието да съдействат за осъществяване на начинания и тяхното реализиране( резултатност), но заедно с това призовава вътре в човека поука, очистване и поправление.

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции… За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 4

  10.00 лв.

  Плочката ЖИВОТ, ЖИВИ ВОДИ или ВОДИ НА ЖИВОТ изобразява Знамението на празника „Водици”(Йордановден или Богоявление). А на гърба ѝ е изписано глаголстващото (действеното) слово на руническия оугом (руните на Силата)…

   

  Призовава Божественото Дихание върху помислите и намеренията на сърцето, енергиите на Живота върху телесните и физически територии, обитавани от притежаващия плочката (или обитателите на дома, в който е поставена). Заклинателна молива към служебните духове за отделяне и защита на мисловното и лично пространство. Заповед – част от вечния Божески закон, изпълнявана от силите в природата и човека, заявление за разпознаване и разделяне нечистите духове от Духа на Живота и Неговите ангели, свръхестествена граница между помислите, които оскверняват и разболяват,  и духовните слова на живот и мир.

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции.  За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 3

  10.00 лв.

  Плочката  с  идеограм ХРАНЯ, СУЧА, РАЖДАЩА, РАЖДАЩА СЛЪНЦЕ, е знамение, съответстващо на  Рождественските празнични мистерии (на гърба на плочката са изписани съответните ѝ руни на Силата). Тя съдържа много повече пластове от значения и молитвени формули, но най-вече предизвиква като молитвено заклинание – умножаване и съхраняване на плодородието и домочадието, раждане, възникване на нови начала и личностно израстване (на притежателя ѝ или на обитателите на дома, в който е поставена). Като заповед към невидимите умозрителни същности, тя е част от вечния Божески закон, вложен в творенията. И затова изисква и призовава също и човешките енергии и интелекти за участие в сътрудничество, в съработничество и в опазване плодовете на Животворящия Раждащ Дух, Който стои зад всички феномени на проявения свят…

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции… За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 2

  10.00 лв.

  Плочката с идеограм СЛЪНЦЕ е знамение, съответстващо на Рождественските празнични мистерии (на гърба на плочката са изписани съответните ѝ руни на Силата). Призовава Светлината на Правдата, Възмездието (Божественото правосъдие) и Истината, за да разпръсне мрака на злобата, невежеството и  смъртта… Молитвено заклинание за ново начало, виделина и възраждане. За психична защита и изцеление. За следване живителните потоци на Божествената енергия, за овладяване на емоциите и създаване благоприятна среда. Изисква и призовава нейния носител (или на обитателите на дома, в който е поставена), да следва Любовта и върши Истината, и да огрява с даровете си другите човеци (и добри, и зли, и благодарни, и неблагодарни).

   

  Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъде използвано за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции… За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

 • Глинена плочка 1

  10.00 лв.

  На горната плочка  е знакът за ПРИНОС, ТРАПЕЗА, ИЗОБИЛИЕ, знамение, съответстващо на тайнствата, извършвани на АНДРЕЕВДЕН, като отпред е изобразен съответният идеограм на Благословената Трапеза, а на гърба на плочката е изписано глаголстващото (действеното) слово на руническия оугом (руните на Силата)…

   

  Плочката може да бъде носена от човек, но може и да бъде поставена в дома на специално за домакините място. Написаното на нея  е заповед от Вечния Закон, писан в цялото творение и неговите многобройни светове, молитвено заклинание, изпълнявано от невидимите сили в природата и човека… Освен, че извиква в съществуване това, което е изписано на нея, заедно с това изисква и призовава нейните носители (или обитателите на дома, в който е поставена), да споделят своята трапеза и блага с единокръвните и ближните си и да принасят благодарствени приноси на своя небесен Благодетел…

   

  Това, което изпращате като парични средства е минимумът  участие във възраждането на Българската духовност и ще бъде използвано за утвърждаване и разпространение на Светите родови традиции… За да могат отново Българските домове да засветят с богатствата на древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…

Нашите книги:

Към Bogari TV
Close

Cart

Междинна сума: 10.00 лв.

Преглед на количкатаПоръчка